Procés de creació del Fons d’Art

de la Plataforma No a la MAT,

del que es rifaran 45 obres

el dia 13 de novembre de 2007

agost de 2007

El procés de creació del Fons d’Art de la Plataforma No a la Mat i els posteriors exposició i sorteig serà el següent:

1. La Plataforma s’ha posat en contacte amb artistes i artesans de diferents disciplines que puguin aportar alguna obra al fons esmentat. Les donacions poden ser pintures en diferents tècniques, fotografia i escultura, ceràmistes o altres treballs en volum. Hem confirmat les donacions fins al 15 de juny i fins i tot més tard, fins a tenir 105 donacions, moment en que es va tancar la llista de donants. Als possibles donants que s’han posat en contacte amb nosaltres més tard, se’ls ha informat d’aquest fet, tot i que més endavant es pugui obrir un altre termini.

2. Les donacions es podran fer fins al 18 de setembre. En el moment de la recepció de l’obra, se signaran un document de recepció i un rebut per al o la donant, en què es detallarà el títol i característiques de l’obra, els noms de donant i receptor, la plataforma adjudicarà a cada donant un número d’identificació de referència.

3. Les obres seran desades en lloc segur fins a la seva difusió.

4. Les donacions rebudes seran fotografiades, i difoses a l’espai web esparra.org, en una galeria digital que informarà del Procés de creació del Fons d’Art de la Plataforma No a la MAT, i de la 1a rifa antiMAT, del 13 de novembre de 2007. Es farà un accés al lloc web de la Plataforma No a la MAT. També seran exposades en un centre cívic o sala d’exposicions per confirmar, en dates anteriors al sorteig.

5. Els premis de la 1a Rifa antiMAT seran 45 donacions del Fons d’Art contra la MAT

6. Les obres d'art seran atorgades individualment. El primer premi serà assignat al posseïdor de la butlleta que coincideixi amb les quatre darreres xifres del premi del sorteig de la O.N.C.E del dimarts 13 de novembre del 2007. La resta d'obres, als quaranta-quatre números successius al primer premi

7. Membres, col·laboradors i simpatitzants de la Plataforma vendran mil dues-centes cinquanta butlletes repartides en 50 talonaris de 25 butlletes cadascun. Cada butlleta contindrà 8 números i es vendran al preu de 6 € fins al 30 d’octubre

7. Els números premiats seran publicats en aquest espai web, accessible també des de noalamat.org, i a la premsa.

8. Per a recollir les obres d'art, els posseïdors de les butlletes premiades es podran posar en contacte amb l’adreça del Fons d’Art, artcontralamat@esparra.org, a l’adreça de la Plataforma, www.nomat.org, o al telèfon de l'Associació deNaturalistes de Girona: 972 223 638.

9. Els premis caduquen als tres mesos. En cas de quedar obres en possessió de la Plataforma, tornaran a ser sortejades.

10. La resta de donacions que la Plataforma està rebent d'artistes i artesans donants romandran sota la seva custòdia, per a ser utilitzades en posteriors exposicions i/o sorteigs que es duran a terme fins a la total utilització de les mateixes.

11. Informarem els artistes i artesans donants de la persona que ha rebut en premi la seva donació, així com de la utilització que fins a aquest moment la Plataforma en faci.

12. Els receptor del premi rebrà l'obra, però no els drets de caràcter econòmic sobre la mateixa, de tal manera que per a la reproducció, distribució i exposició pública de l'obra es necessitarà la prèvia autorització expressa i per escrit del autor.

13. L'autor donant es reserva també els drets morals que li corresponen sobre la seva obra, facilitant-li molt especialment el dret d'accés a la mateixa en el cas que aquest vulgui publicar-la en qualsevol altra forma d'expressió i difusió.

14.La Plataforma no a la MAT es compromet a comunicar al nou propietari
les condicions d’aquesta donació.