4a Rifa ARTCONTRALAMAT

27a Festa de la Ratafia, Santa Coloma de Farners

 

1. Els premis de la 4a Rifa ARTCONTRAMAT seran 3 donacions del Fons d’Art contra la MAT

2. Les obres d'art seran atorgades individualment, per sorteig que es durà a terme el diumenge 9 de novembre, a les 7 de la tarda, a la Parada de la Plataforma no a la MAT de la Fira de la Ratafia de Santa Coloma de Farners.

3. Membres, col·laboradors i simpatitzants de la Plataforma vendran butlletes a un preu de 2€, en el transcurs de la Festa de la Ratafia, del 6 al 9 de novembre.

4. Els números premiats seran publicats en l’espai web http://artcontralamat.esparra.org/,també a nomat.org, en els establiments col·laboradors i a la premsa local.

5. Per recollir els premis: enviar correu a artcontralamat@esparra.org o adreçeu-vos als establiments col/laboradors: Estanc Can Net i Carnisseria Rosita.

6. Els premis caduquen el 20 de desembre. En cas de quedar obres en possessió de la Plataforma, tornaran a ser sortejades.

7. La resta de donacions que la Plataforma està rebent d'artistes i artesans donants romandran sota la seva custòdia, per a ser utilitzades en posteriors exposicions, actes i/o sorteigs que es duran a terme fins a la total utilització de les mateixes.

8. Informarem els artistes i artesans donants de la persona que ha rebut en premi la seva donació, així com de la utilització que fins a aquest moment la Plataforma en faci.

9. Els receptor del premi rebrà l'obra, però no els drets de caràcter econòmic sobre la mateixa, de tal manera que per a la reproducció, distribució i exposició pública de l'obra es necessitarà la prèvia autorització expressa i per escrit del autor.
10. L'autor donant es reserva també els drets morals que li corresponen sobre la seva obra, facilitant-li molt especialment el dret d'accés a la mateixa en el cas que aquest vulgui publicar-la en qualsevol altra forma d'expressió i difusió.
11. La Plataforma no a la MAT es compromet a comunicar al nou propietari les condicions d’aquesta donació

 

 

Tornar a:

4a RIFA ARTCONTRALAMATMAT