3a Rifa ARTCONTRALAMAT

8 de juny de 2008

Butlletes premiades:

1-

41

Anna Agustí

2-

43

Johanna Beekers

3-

53

Salvador Torres

Aquestes obres que integren la 3 ª Rifa contra la MAT, son donació d’artistes i artesans per a col·laborar amb les despeses legals i de difusió que la tasca de la Plataforma antiMAT genera.

Aquestes 3 obres s'han rifat el 8 de junyl de 2008.

Inici
1a Rifa ARTCONTRALAMAT