2a Rifa ARTCONTRALAMAT
 

1. Els premis de la 2a Rifa contraMAT seran 20 donacions del Fons d’Art contra la MAT

2. Les obres d'art seran atorgades individualment. El primer premi serà assignat al posseïdor de la butlleta que coincideixi amb les quatre darreres xifres del premi del sorteig de la O.N.C.E del 23 d’abril del 2008. La resta d'obres, als dinou números successius al primer premi.

3. Membres, col·laboradors i simpatitzants de la Plataforma vendran tres mil butlletes repartides entalonaris de 50 butlletes cadascun. Cada butlleta contindrà 3 números i es vendran al preu de 2 € fins al 15 d’abril.

4. Els números premiats seran publicats en aquest espai web, accessible també des de noalamat.org, i a la premsa.

5. Per a recollir les obres d'art, els posseïdors de les butlletes premiades es podran posar en contacte amb l’adreça del Fons d’Art, artcontralamat@esparra.org, a l’adreça de la Plataforma, www.nomat.org, o al telèfon de l'Associació deNaturalistes de Girona: 972 223 638.

6. Els premis caduquen als tres mesos. En cas de quedar obres en possessió de la Plataforma, tornaran a ser sortejades.

7. La resta de donacions que la Plataforma està rebent d'artistes i artesans donants romandran sota la seva custòdia, per a ser utilitzades en posteriors exposicions i/o sorteigs que es duran a terme fins a la total utilització de les mateixes.

8. Informarem els artistes i artesans donants de la persona que ha rebut en premi la seva donació, així com de la utilització que fins a aquest moment la Plataforma en faci.

9. Els receptor del premi rebrà l'obra, però no els drets de caràcter econòmic sobre la mateixa, de tal manera que per a la reproducció, distribució i exposició pública de l'obra es necessitarà la prèvia autorització expressa i per escrit del autor.

10. L'autor donant es reserva també els drets morals que li corresponen sobre la seva obra, facilitant-li molt especialment el dret d'accés a la mateixa en el cas que aquest vulgui publicar-la en qualsevol altra forma d'expressió i difusió.

11. La Plataforma no a la MAT es compromet a comunicar al nou propietari
les condicions d’aquesta donació.

 

 

Tornar a:

2a RIFA ARTCONTRALAMATMAT