1a exposubhasta artcontralamat
 

 

1. Les 19 obres d'art que componen la 1ª EXPOSUBHASTA ARTCONTRALAMAT s’exposaran a la galeria Sala d'art-Estudi Arquitectura,  Plaça de les Rodes 36, de Banyoles de Banyoles, del dia 1 al 29 de febrer.

 

2. Els interessats en adquirir alguna de les obres que componen aquesta exposició podran fer una oferta que superi el seu preu inicial, i dipositar-la, a la mateixa sala, en sobre tancat junt amb la seva adreça de contacte i el seu NIF, durant els dies que duri l’exposició i fins el 29 de febrer.

3. Els sobres tancats amb les diferents ofertes seran oberts en acte públic el dia 29 de febrer a les 19,00, a la mateixa galeria.

4. Les persones encarregades de gestionar la exposubhasta es posaran en contacte amb les persones que adquireixin les obres per a concretar-ne la entrega.

5. Informarem els artistes i artesans donants de la persona que ha adquirit la seva donació, així com de la utilització que fins a aquest moment la Plataforma en faci.

6. L'autor donant es reserva també els drets morals que li corresponen sobre la seva obra, facilitant-li molt especialment el dret d'accés a la mateixa en el cas que aquest vulgui publicar-la en qualsevol altra forma d'expressió i difusió.

7. La Plataforma no a la MAT es compromet a comunicar al nou propietari les condicions d’aquesta donació.

Per a aclarir dubtes, podeu adreçar un correu a artcontralamat@esparra.org, o a l’adreça de la Plataforma, www.nomat.org,

Tornar a:

1aEXPOSUBHASTA ARTCONTRALAMATMAT